Aarhus kredsen er en valgkreds for områdets lokalafdelinger, der har til opgave at vælge repræsentanter til landsstyrelsen.

Kredsen har en koordinerende funktion mellem lokalafdelingerne og landsforeningen med henblik på at virkeliggøre foreningens formål inden for kredsens geografiske område.

Følgende lokalafdelinger indgår i kredsen:

Favrskov
Kalø Vig
Odder/Hørning
Randers/Langå
Samsø
Silkeborg
Aarhus